top of page

Platstolkning –
Den mest utbredda tolkmetoden

Platstolkningen är inte bara den äldsta och mest traditionella tolkformen utan även den vanligaste. Tolken är på plats och översätter vad som sägs mellan två parter som inte talar samma språk.

Platstolkning är den bästa tolkmetoden i till exempel domstol där det normalt handlar om simultantolkning. Där brukar det vara ett krav att tolken finns på plats.

Fördelen med platstolkning är att det inte finns någon risk för tekniska fel samt att tolken själv kan observera kroppsspråk och gester som deltagarna indikerar.

Vi har utvecklat ett digitalt verktyg som förenklar tolkens tillgänglighet, både när det gäller tid och plats.

Platstolkning är särskilt rekommenderat vid tolkinsatser med små barn, hörselskadade eller personer med psykiska problem.

Att tänka på innan du tar emot tolken

Kids Running
bottom of page